coachend trainen

China 20 040

Ik vind het heerlijk om op twee niveaus bezig te zijn: technieken aanleren aan een groep, die dat dan weer inzet in het werken met mensen en tegelijk de reflectie op eigen gedrag. Dat noem ik coachend trainen. Bijvoorbeeld in een training Coachen van collega’s. Of een training voor trainers. Teamleiders die hun groep aansturen. Daar komt inzicht, analyse, communicatie en reflectie op eigen gedrag bij kijken.